[English version] [heim] [neste] [utskriftvenlig side] [gjestebok]

Litt om "flyet" på Kvitanosi

Sjå også: trefall.com/blog/kvitanosi

Innhald:
Innleiing:
Eg har alltid vore nysgjerrig på flyvraket på Kvitanosi, heilt frå vi som born leika med ting bestefar hadde henta heim derifrå. Eg var oppe der første gong ca i 7 års alderen, og har vore der mange gonger seinare. Eg hadde høyrt historiar både frå far og andre om korleis dei overlevande vart funne på Eksestølen, om korleis folk frå bygda blei beordra til å væra med på å frakta delar av flyet ned i bygda, om slede med flymotor som forsvant på eigenhand nedover lia, og om korleis tyskarane sprengde vraket.

Då eg søkte litt på internett kom eg først over flyet nevnt i ei diskusjonsgruppe om andre verdenskrig. Der var nevnt flytype og navna til mannskapet. Seinare kom eg også over ei side laga om ein av dei som omkom (sjå lenger ned på denne sida). Eg kom også over ei side om flyvrak i Norge frå andre verdenskrig der vraket var nevnt.
Tenk: her hadde eg i alle år lurt på kva slags fly dette var, og kva som eigentleg hende. Og her sit eg og les historien sett frå ein etterkomar av ein av dei omkomne. Laga i 2003. Ein av dei fasinerande sidene ved verdens veven!
........................................................
[alt på ei side] [utskriftvenlig side] [heim] [gjestebok]
.... Ja slik kreiv eg innleiinga i 2004 då eg starta på desse sidene. 9 år har gått. Mange historiar er komne til. Eg har vore på tur til vraket med son til ein av dei som omkom i styrten. Mykje av vraket er no i tyskland og blir brukt i restaureringa av eit museums eksemplar av flytypen. Våren 2010 var eg med til Berlin og for å samla stoff til ei utstilling. I 2012 fekk eg væra med på flytur til Kvitanosi. Hausten 2013 åpna utstillinga Condoren på Kvitanosi på Voss.
Condoren på Kvitanosi


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>