[neste] [forrige] [innhald]

Vraket:


Her biletserie frå vraket august 2005, og bilete frå vraket + turen opp og ned sommaren 2004.

Ein eller annan plass har eg lese eller høyrt at det skal væra henta ned vrakdeler med helikopter til eitt eller anna museum. På biletet under frå 1971 ser det ut til å væra meir vrakdeler enn i dag.

Nokon av dykk lesarar som veit noko om dette? I så tilfelle: send eit e-brev til kaare@trefall.com!

Her vraket fotografert av meg i 1971:

Andre sider: Flyvrak i Norge frå andre verdenskrig, og Kvitanos vraket beskreve der.
Mange fine bilete frå Kvitanosi, nokre også av flyvraket, tekne av Svein Ulvund er å finna på "Woss Now", her ein lenk til "søk på Kvitanosi".

Posisjon på flyvraket (WGS84):
UTM: 32 V 349779 6741228
Bredde/Lengde gg mm ss.s: N60 46 41.1 Ø6 14 28.3
(Bredde/Lengde gg mm mm.mmm: N60 46.685 Ø6 14.472)
Høgde over havet: 1342 m (Kvitenos toppen er 1420 m)

Posisjonen er vist med eit lite fly-symbol på karta under. Ellers er den prikka linja ein tur frå sommaren 2004. Turen gjekk opp den "vestre løypa" (via Kjæringanosi). Dette er den same vegen dei døde, og seinare vrak delane, blei frakta ned til Gullbrå i Eksingedalen.

Eg har snakka med folk som har sett etter vraket utan å ha funne det. Det viktige er å gå langt nok utpå kanten. Det siste kartet under viser nettop dette. Sjølv om eg har vore der ofte viset sporte etter meg at eg kom for langt innpå egga oppover. Men lang nok ute til at eg ser det og svingar ut til det.

Klikk på karte til venstre under, og du vil sjå kvar vinter-ruta normalt går (dette er også ruta vrakdelar og dei døde blei frakta ned til Gullbrå), pluss fleire detaljkart som viser vrak-plassen.
Klikk på karte til høgre under, og du vil sjå kart over vegen dei overlevande blei henta ned frå Eksestølen og Torvedalen.

Bilete frå vrak-plassen slik den ser ut den årstida hendinga fann stad, + turbeskrivelse frå Kvitanosi påska 2005 , finn du ved å klikka på biletet til venstre under.
Vinter bilete frå stadane dei to overlevande blei funne, + turbeskrivelse frå Eksestølen og Torvedalen , finn du ved å klikka på biletet til høgre under.

[neste] [forrige] [innhald]

[neste] [forrige] [innhald]

Merking av sti og vrak:

Voss vil merka løype til vraket
I dokumentet
Voss kommune Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2006 - 2009
vedteken av Voss kommunestyre 22 juni 2006 finn me å læsa:
......
Prioriterte tiltak i planperioden (jf. kartvedlegg);
(Områda er karakterisert etter DN Handbok 25-2004 " Kartlegging og verdsetting av friluftsområder").
......
5. Sti til flyvrak på Kvitanosi
Områdetype (DN 2004) : Utfartsområde
Funksjon / Bruksområde : Dagstur, oppleving av tysk flyvrak frå krigen
Planstatus : LNF- område (fellseige)
Verdi : Lokal / regional
Omtale : Kvitanosi er eit populært utfartområde både sommar og vinter. Nordvest for toppen ligg restane etter eit tysk flyvrak frå siste verdskrig.
Opparbeiding, informasjonstiltak : Utbedring og merking av sti frå Vola.
Informasjonstavle ved flyvraket.
Kostnader : ca. kr. 50 000
Finansiering : Hordaland fylkeskommune, Voss kommune

Kanskje den fine ruta opp frå Gullbrå også skulle ha vore merka? Kven burde i så fall ta initiativ til dette? Sei di meining i forumet her

[neste] [forrige] [innhald]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>