[neste] [forrige] [innhald]

Merking av sti og vrak:

Voss vil merka løype til vraket
I dokumentet
Voss kommune Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2006 - 2009
vedteken av Voss kommunestyre 22 juni 2006 finn me å læsa:
......
Prioriterte tiltak i planperioden (jf. kartvedlegg);
(Områda er karakterisert etter DN Handbok 25-2004 " Kartlegging og verdsetting av friluftsområder").
......
5. Sti til flyvrak på Kvitanosi
Områdetype (DN 2004) : Utfartsområde
Funksjon / Bruksområde : Dagstur, oppleving av tysk flyvrak frå krigen
Planstatus : LNF- område (fellseige)
Verdi : Lokal / regional
Omtale : Kvitanosi er eit populært utfartområde både sommar og vinter. Nordvest for toppen ligg restane etter eit tysk flyvrak frå siste verdskrig.
Opparbeiding, informasjonstiltak : Utbedring og merking av sti frå Vola.
Informasjonstavle ved flyvraket.
Kostnader : ca. kr. 50 000
Finansiering : Hordaland fylkeskommune, Voss kommune

Kanskje den fine ruta opp frå Gullbrå også skulle ha vore merka? Kven burde i så fall ta initiativ til dette? Sei di meining i forumet her

[neste] [forrige] [innhald]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>