[English version]

Andre stadar og turar

Så langt kan det verka som om det berre er Kvitanosi som er staden og turalternativet i Eksingedalen. Dette er sjølvsakt ikkje slik! Mange flotte stadar, og sykkel og gåturar er å finna i dalen og omegn. Etter kvart vil fleire av dei dukka opp her!!


Biletseriar frå andre stadar og turar i Eksingedalen (klikk på bileta under):
(her alle med turbeskrivelse, her desse i utskriftsvenleg utgåve, fleire kjem)

På sykkeltur inn Norddalen opp i Holskar ca 1100 moh 18.07.2004 Kvitanosi frå Gullbrå, via Kjæringanosi, "flyet", og heimatt Sødalen 21.07.2004
Påsketur til Kvitanosi frå Gullbrå 27.03.2005
Med turdata
Flyvraket på Kvitanosi 31.08.2005
Vinningsleite, Kristnipa, Kvitanosi, Gullbrå 13.08.2005
Med turdata
Nesten Kvitanosi frå Volakroken 17.09.2005
Med turdata
Kvitanosi via Eksestorvedalen og Dyratoni 17.08.2006 Nesheimstølen - Eksestølen 13. juli 2007
Med turdata
Kvitanosi 9. oktober 2010
Kvitanosi 6. september 2012
Opp frå Våla.

Litt om "flyet" på Kvitanosi


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>