[neste] [forrige] [innhald]

Fjerninga:
Etter befaring på Kvitanosi i august 2008, med påfyljande forhandlingar, blir det beslutta at Deutches Teknikmuseum skal få deler av vraket til si restaurering av eit FW200 Focke Wolf eksemplar i Berlin. Hausten 2009 flyg Kvitanos flyet igjen. Denne gongen litt lenger enn i forrige forsøk. Men det flyg i same retning. Og med helikopter-hjelp. Til Bømoen på Voss. For vidare trasport derifrå heimatt til eit gjenforeina Tyskland.

(Eg har i stor grad lete faksimilar frå avisene fortelja historien her.)

Synfarinaga (august 2008):

Måndag 11. august 2008 melder avisa Hordaland si nettutgåve at ein delegasjon med representantar frå eit tysk museum, Hordaland Fylkeskommune og Voss kommune påfyljande torsdag skal på synfaring til flyvraket på Kvitanosi. Sjå avisa Hordaland si nettutgåve om Kvitanos synfaring.

Om korleis denne synfarings torsdagen gjekk kan me lesa om i papiravisa påfyljande laurdag.

Faksimile av forsida av Hordaland laurdag 16. august 2008:

Faksimile av artikkelen inne i avisa:Guida tur (august 2008):

Dagen etter eg er guide opp til flyvraket for sonen til ein av dei som blei drept i flystyrten. Me prøve og dagen før, men måtte snu i Storatoni på grunn av skodde. Då var og dottera med. Samanfall i tid med dei andre tyskarane var heilt tilfeldig. Men dette er ein eigen historie som eg skal koma attende til.Forhandlingar (september 2008):

Denne befaringa mede påfyljande møter og vidare kommunikasjon mellom Hordaland Fylkeskommune og Deutches Technikmuseum Berlin utover hausten 2008 resulterar i ein avtale i september der museet skal få 7 hovud delar frå Kvitanos-vraket som dei kan benytta i Berlin i restaureringa av FW200 modellen dei er i ferd med å byggja opp der.
Avisa Hordaland skriv om dette i nettutgåva 19. september 2008: Får henta flydelar.
Berens Tidende skriv også om dette i nettutgåva 16. september 2008: Får fjerna vrakdelar.Informasjnstavle (august 2008):

I samband med synfarings-turen nemd over, blir set også sett opp ei informasjonstavle ved vraket. Sjå Voss kommune om info tavle, og avisa Hordaland si nettutgåve sin artikkel om tavla.Avtalen (juli 2009):

På denne nettstaden kan ein lese avtalen mellom Hordaland Fylkeskommune og Deutches Technikmuseum Berlin frå 3. juli 2009, med detaljar om kva delar museumet skal få.

Delane er:
  • Sideror
  • Haleflate og Høgderor med tilhøyrande deler
  • Høgre ytteervinge
  • Høgre vingetip
  • Venstre yttervinge
  • Delar av balanseror
  • Motordeksel / Cowling


Delane blir henta (november 2009):

Så skjer det. Flyet på Kvitanosi flyg igjen. Det er 24 422 dagar sidan det landa her, i 22 tida 27. desember 1942. No er det 7. november 2009. Eit helikopter flyg dei fyrste delane ned frå Kvitenosi til Bømoen på Voss. Avida Hordaland skriv om dette tysdag 10. november.

Faksimile av artikkelen i Hordaland tysdag 10. oktober 2009:


Veka etter, dvs torsdag 12. november, er hente-helikopteret på ferde igjen. Stein Ottosen frå Hordaland Fylkeskommune er på plass og kontrollerar at delane som blir henta ned er i henhald til avtale. Ein av delane dei tok ned sist må flygast opp att. Meir om dette kan me så lesa om fredag 13. november i Hordaland si nettutgåve: Landa for siste gong.

Fredag morgon ringjer ein journalist frå Hordaland. Dette fører til ein ny artikkel om nedhentinga laurdag 14. november.

Faksimile av artikkelen i Hordaland laurdag 14. oktober 2009:


Også Bergens Tidende skriv om nedhentinga denne dagen.

Faksimile av artikkelen i Bergens Tidende laurdag 14. oktober 2009:
Informasjon om nedhentinga lagt ut som nyheit 21/11 på Bodø Luftfartshistoriske Foreing.

Ein artikkel av Ole Bjørn Sælensminde i det tyske tidsskriftet Flugzeug Classic i mars 2010.
Kvitanosi november 2009:

Eg har ikkje vore oppe etter nedhentinga. Vinteren har gjort sitt inntog. Det var i siste liten delane blei henta ned, skulle det gjerast dette året. Neste tur på Kvitanosi blir kanskje i vinter. når snjoen dekkjer det som ligg att. Til sommaren blir det nok litt vemodig å koma opp. Mykje av "vraket" eg har "levd med" i alle desse åra er borte. Som vengen eg i barndommen rissa navnet mitt inn i. Flyet startar snart no eit nytt liv "heime i Tyskland".

Sommaren 2005 sto eg fram på desse sidene som ein varm tilhenjar av at flyvraket skulle få liggja i fred på Kvitanosi, som kjært turmål og som krigsminne. Eg har motteke fleire "hat-epostar" for dette. Eg har sjølvsagt heile vegen sett nytteverdien av at vraket kunne brukast i gjennopbygginga av eit eksemplar av flyet. Særleg sidan det finns så og seie ingenting igjen av flytypen, og at teikningane er rota bort. Men heldigvis blei nedhentinga den gong stogga. Det som no har skjedd kan ein vel ikanskje kalla eit "kompromiiss". Det ligg deler att, det er kome opp ei informasjons-tavle, og det blir ein utstilling.

Så det er å håpe at Kvitanos-flyet framleis blir eit kjært turmål både frå Eksingedøler og Vossingar. Kanskje ei bok om hende kan dragast fram or tursekken og studerast litt?Historien vidare

Våren 2010 starta ei lita prosjektgruppe med å samla materiale til ei utstilling om Kvitanosflyet. Som gjenteneste for vrakdelane bidreg Deutches Teknikmuseum. Prosjektgruppa fekk reisestipend frå EU-kulturmidlar, og var 2 intense veker i Tyskland våren 2010.Hausten 2010:

Siste halvåret har vore svært begivenheitsrikt. Mai - juni Tyskland. Bremen, Hanburg og Berlin! Aerbus, Lufthansa, Rolls Royce. Fantastisk!

Mer om dette i Kvitanosi kapittel 2

[neste] [forrige] [innhald]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>