[English version] [om] [utskriftvenlig side]

Velkomen til Trefall sida

Ny Trefall-side er i ferd med å gro fram: trefall.com/blog

Dette er ei side om garden eg kjem frå: Trefall, og om andre stadar i det vakre dalføret Eksingedalen.
Aktuelt stoff:
Min nettside
Trefall er tredje øverste garen i dalen. Det seiest at Ekse, den nest øverste garen, blei busett først. I soga om Olav den Heilage i Snorre står det å lesa om skaldane Gissur Gullbrå og Bjarne Gullbråskald, dei var begge med i slaget på Stiklestad i 1030, og det seiest at ein av dei, eller kanskje begge, kom frå den øverste garden Gullbrå. Fyrste gong Trefall er nemd i skriftlege kjelder er frå rundt 1640, "plassen der trer låg falne, fellt av storm eller alder". Bilvegen kom opp hit i 30-åra, og blei ståande her eit lite tiår på grunn av krigen. Før bilvegen foregjekk store deler av fredsla til omverda over Nærafjellet frå Nesheim til Brekkus i nabodalføret, vidare til Evanger og Vossebygdene. Målføret dei gamle tala var difor det vi i dag forbind med gamalt vossamål (vossamaol). Elektrisitet kom til garden i 1955, og telefon om lag på same tida. Hest var framleis arbeidsredskap på garden til opp mot slutten av 60-talet. Trefallstølen blei brukt på gamlemåten til i 1967, som ein av dei siste i dalen.
(fleire panorama bilete)

Historiar og biletseriar frå Trefall (klikk på bileta under):

Kari's historie, om livet på Trefall mellom 1893-1913 Bilete frå garden slik den såg ut omlag på 1950 talet
Far's historiar om livet på Trefall Trefall sett frå Geitanesberget og Trefallnovi 2002
Trefall sett frå Åsen og Trefallstrada 2002 Trefall (mest bruk 2) 30.10.2005
Haust på Trefall 2006 Trefall jolafta 2006
Påka 2008 Trefallsnovi august 2008


3D kart over Trefall (sett i same retning som bakgrunns-biletet):
[fleire 3D kart]


Anna innhald på desse sidene (klikk på bileta under):

Trefallstølen Andre stølar i Eksingedalen
Andre stadar og turar i Eksingedalen Flyet på Kvitanosi
Utvandring frå Eksingedalen Gjestebok


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2023 (pgp)
Sist oppdatert 17. april 2023

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>