[neste] [forrige] [innhald]

Nytt:

Oppdateringar etter at denne sida kom "på nett" (nyast lista først):

 • 03.11.2012: Oppdater Kvitanosi kapittel 2. Om TV2 innslag, etc.

 • 23.08.2012: Nederste avsnittet under Innleiing. oppdatert, også med lenk til biletserien tv2 og eg på Kvitanosi. Utover hausten vil det kome oppdateringraer med inytt stoff nemd i det oppdaterte avsnittet.

 • 04.10.2011: Ombytte av Albrechts og Schwarze i orginalartikkelen "Dramatisering av hendet" er retta. Denne rettinga er også gjort på resten av desse sidene. Også feil bokstavering av desse to navna er rett opp.

 • 30.11.2009: Endeleg skjer det oppdatering på desse sidene. Der lenge sidan sist no. 31.08.2006 ser eg. Mangt har skjedd sidan når det gjeld Kvitanos-historien. No oppdaterer eg med noko av dette. Andre godbitar kjem seinare. Her ei kronologisk oversikt av det eg har lagt til, rett nok i omvendt kronologisk rekkefylje. Dette er å finna under Vraket blir fjerna. Men det heile starta i 2005: Vraket vaknar.

  • Historien vidare: Som gjenteneste for vrakdelane skal Deutches Teknikmuseum assistera i eit utstillings prosjekt. Sjå Vraket blir fjerna - historien vidare.
  • 13.11.2009: Nettutgåva til Hordaland skriv om nedhentinga. Ein journalist frå avisa ringjer. Sjå Vraket blir fjerna - interjuv.
  • 12.11.2009: På nytt er helikopteret Flymuseet har leigd på tur og hentar ned fleire delar. Det må og flyga oppatt ein del om ikkje var del av avtalen. Sjå Vraket blir fjerna - henting nr 2.
  • 07.11.2009: Hei helikoper tek ned dei fyrste delane frå Kvitanosi til Bømoen. Dette er i regi av Luftfartsmusset i Bodø. Kva dei kan henta ned er avtala i fjor haust.
   Avisa Hordaland skriv om dette de 10.11.2009.
   Sjå Vraket blir fjerna - nedhenting.

  • september 2008 / juli 2009 Forhandlingar mellom Hordaland fylkeskommune og Deutches Teknikmuseum fører til intensjonsavtale om at museet skal få deler av vraket, sjå Vraket blir fjerna - forhandlingar. Endeleg avtale blir underteikna sommaren 2008, sjå Vraket blir fjerna - avtale.
  • 15.08.2008: Eg er guide opp til flyvraket for sonen til ein av dei som blei drept i flystyrten. Sjå Vraket blir fjerna - guida tur.
  • 14.08.2008: Torsdag 14. august 2008 blir på fleire måtar ein begivenheitsrik dag når det gjeld Kvitanosi. Eit fylje har nemleg planlagt Kvitanos-tur denne dagen. Folk frå kulturkontor på Voss og Hordaland fylkeskommune, pluss folk frå Deutches Teknikmuseum Berlin skal flygast opp i helikopteret foer å befara vraket, korleis dette gjekk, sjå Vraket blir fjerna - befaring.

 • 31.08.2006: Om at Vossingane vil merka løype til vraket og lage informasjonstavle ved vraket lagt til under Merking av sti.
 • 11.07.2006: Ein artikkel eg skreiv til Vaksdal Historielag si årbok 2005 er lagt til under "Dramatisering av hendet".
 • 15.05.2006: Nokre 3D kart over Kvitanos området under meny-valg "3D kart" under "Vraket".
 • 09.11.2005: Ein interessann artikkel frå BT lagt til under Haleroret fjerna.
 • 02.11.2005: To nye ting lagt til: Tidsline, og den fasinerande historia til Nk fortel.
 • 07.09.2005: Mottok i dag løyve frå Vaksdal Kommune v/konsulent kultur, ungdom og fritid Ole Johnny Domben om å bruka nokre tekstar frå boka "Krigsåra 1940 - 45 i Eksingedalen" utgjeve av Vaksdal Kommune i 1995. (Må nok inrøma at tekstane blei lagt inn alt 25.08 etter at "forfattar løyve" var innhenta.)
 • 25.08.2005: Avisa Hordaland bekreftar i dag i ein artikkel opplysningane frå i går om at vraket er "redda".
  NRK Hordaland har ogso ein artikkel om saki med interjuv av Johan Gullbrå. Meir under Planane om fjerning. (Sjå også det eg skriv der om eventuell "opprydding" etter flytte-forbereidingane.)
 • 25.08.2005: To artikklar frå boka "Krigsåra 1940 - 45 i Eksingedalen", utgjeve av Vaksdal Kommune til 50-års jubileet 1995, lagt til: Nils Gullbrå fortel og Kåre Flåskjer fortel, pluss eit fragment: Gunnar Nesheim fortel.
 • 24.08.2005 kl 12:00: Gledelege melding: snakka akkurat med Kristian Hovstad i frå NRK Hordaland. Han kom med den gledelege meldinga at flyvraket no er redda. Sjå meir om dette under Planane om fjerning.
 • 15.08.2005: Forsvarsmuseet vil påklaga fredningsvedtaket og gjennomføra planane om fjerning av vraket (sjå meir om dette under Planane om fjerning).
 • 09.08.2005: Fekk netopp e-brev frå Olav Neset (utflytta Modøl), han hadde funne at lenken til den orginale sida om ein av dei som blei drept på Kvitanosi framleis ligg der på tysk: Karl Pech. Ellers er som nenvt under (12.07.2005): www.wk2.info er tatt av nett.
 • 01.08.2005: Ei trist nyheit var å lesa i Hordaland på laurdag (30/7). Flyvraket på Kvitanosi skal fjernast. Sjå mer om dette lenger nede på denne sida under Planane om fjerning.
  Tilegg måndag kveld: Albert Gullbrå ringde akkurat med gledeleg melding om midlertidig fredningsvedtak (sjå meir om dette under Planane om fjerning).
 • 18.07.2005: Lenkar til vinterturar til Kvitanosi og til Eksestølen - Torvedalen lagt til under Vraket.
 • 12.07.2005: Eg oppdaga nettopp at sidene eg nevner laga av ein etterkomar av ein av dei omkomne, Karl Pech, no er tatt av nett. Slik er internett. Kjekk og nyttig informasjon blir brått borte. Eg skal ta kontakt med vedkomande og høyra om eg kan få tilgang til litt av tekst og bilet-matrialet han hadde der og om lov til å leggja det ut som ei under-side av denne sida.
 • 15.03.2005: Etter at Rune Nesheim hadde lese denne sida fekk han far sin, Nils N Nesheim, til å skriva ned sin historie, som no er med her! Nils N Nesheim fortel: ei svært god "dag til dag" oversikt frå ein av dei som opplevde hendinga!

[neste] [forrige] [innhald]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>