[neste] [forrige] [innhald]

Historiane

Innleiing

Enkelthistoriar kan gje eit fasinerande bilete av kva dei gjekk til i "det lova landet", dei som tok den svære beslutninga å reisa. Og fortelja om tilhøva heime som dei reiste i frå.
Motivasjonen for å leggja ut desse sidene om utvandring frå Eksingedalen er nettopp slike historiar. Utan dei ville dette fort berre bli ei oppramsing av navn, stadar og årstal.
"Yksendal/Trefall" og "Yksendal bruk 2" historiane som så langt er å finn her, er forhåpenleg berre ein start.
Har du historiar, bilete, amerikabrev, eller er i kontakt med slekt og etterkomarar i USA eller Kanada som kan ha slikt? Kanskje det du har kan brukast på desse sidene. I så fall ville eg væra svært takksam om du tek kontakt.

[neste] [forrige] [innhald]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2023 (pgp)
Sist oppdatert 17. april 2023

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>