[neste] [innhald] [utskriftvenlig side]

version 2.0

Traefald i Amerika


Innhald: [alt på ei side] [utskriftvenlig]
Innleiing

Her finn du ein historie som blei nøsta opp etter at eg fekk ei ei-linjes melding i gjesteboka mi: "I was wondering if Traefald and Trefall could be related". Askjel Knutson Trefall, fødd 1830, utvandra i 1866, som eg nøstar meg fram til, var heilt ukjend for meg til då, fordi han ikkje er å finna hovedkjeldene mine so lang, som har vore Evanger Bygdebok band I og II, og heller ikkje "direkte synleg" i folketeljingar, utvandrings protokollar, o.l. Det som gjer ei slik oppnøsting mogeleg er ei av dei fasinerande sidene ved internett!

Askjel Trefall er no lagt til under bruk 2 i "Trefall si utvandringshistorie" (sjå under "Innhald").

Dette stoffet blei fyrst publisert i artikkelen "Om Traefald i Amerika, og om å finna slekt via internett" eg skreiv for Vaksdal Historielag si årbok 2006.

Frå "museums farmen" Peterson Homestead ved High Lake, Iowa. Foto Janet Young


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>