[attende] [utskriftvenlig side]

Til Gullbråholmen opp frå Gullbrå "gamlevegen". Turen går vidare derifrå over Holmsegga til Trefallstølen og nedatt Fribakkane.

Klikk på biletet / tittelen over for å sjå biletserie frå turen.

Klikk på kart eller høgdekurve til høgre for å sjå fleire kart og kurvar i større versjon.
Meir beskrivelse av turen kjem straks.

[attende]

Opp frå Gullbrå til Holmen:

Heile turen:

Høgdeprofil for turen. Start 574 moh, 948 moh som høgaste punkt over til Holmen, Holmen på 770.
Over Holmsegga 880 moh, til Trefallstølen 733 moh. Nedat Fribakkane til vegen på 560 moh.

Det meste av turen i litt større versjon.
Høgdeprofil frå oppgongen på Gullbrå til nedatt Fribakkane:

[attende] [utskriftvenlig side]

Til Brakestadstølen, vidare opp til Øvstestølen. Vidare inn forbi øvsta Blåvatnet og inn i Trodladalen. Heimatt same vegen.

Klikk på biletet / tittelen over for å sjå biletserie frå turen.

Klikk på kart eller høgdekurve til høgre for å sjå større versjon og høgdedata.
Meir beskrivelse av turen kjem straks.

[attende]

Til Brakestadstølen, vidare til Øvstestølen (Martastølen på kartet).
Så forbi øvsta Blåvatnet og inn til Trodlavatnet.

Høgdeprofil for turen. Start på 490 moh.
Brakestadstølen på 674 moh, Øvstestølen på 785. 917 moh ved Trodlavatnet.

[attende] [utskriftvenlig side]

Til Nesheimstølen. Heimatt same vegen.

Klikk på biletet / tittelen over for å sjå biletserie frå turen.

Klikk på kart eller høgdekurve til høgre for å sjå større versjon og høgdeprofil data.
Meir beskrivelse av turen kjem straks.

[attende]

Opp til Nesheimstølen, opp frå "vegen over fjedlet".

Høgdeprofil for turen. Start 455 moh, Kvilet 635 moh, høgste punkt 678 moh, stølen på 665 moh.

[attende] [utskriftvenlig side]

Frå Ekse til Eksestølen, vidare til Torvedalen.

Klikk på biletet / tittelen over for å sjå biletserie frå turen.

Klikk på kart eller høgdekurve til høgre for å sjå større versjon og høgdeprofil data.
Meir beskrivelse av turen kjem straks.

[attende]

Frå Ekse til Eksestølen, og vidare til Torvedalen, om vetteren.

Høgdeprofil for turen.

[attende] [utskriftvenlig side]

Frå Indretjødna til Bergostølen, vidare ned Skreiingsbrekko til Bergovatnet, oppatt Brattefonnskaret til Bergostølen og Indretjødna.

Klikk på biletet / tittelen over for å sjå biletserie frå turen.

Klikk på kart eller høgdekurve til høgre for å sjå større versjon og høgdeprofil data.
Meir beskrivelse av turen kjem straks.

[attende]

Frå Indretjødna til Bergostølen og ned Skreiingsbrekko til vatnet, oppatt Brattefonnskaret.

Høgdeprofil for turen.

[attende] [utskriftvenlig side]

Opp til Bindingbøstølen, vidare over til Yksendalstølen. Tilbake same vegen.

Klikk på biletet / tittelen over for å sjå biletserie frå turen.

Klikk på kart eller høgdekurve til høgre for å sjå større versjon og høgdeprofil data.
Meir beskrivelse av turen kjem straks.

[attende]

Opp til Bindingbøstølen, vidare over til Yksendalstølen, tilbake same vegen.

Høgdeprofil for turen.


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>