[neste] [forrige] [innhald]

BT om freding av vraket, og om britane som stakk av med haleroret i februar 1977.
I ein artikkel under overskrifta "Flyvrak blir attraksjon" 3/11, refererer Bergens Tidende fylkeskonservator Gerd Bolstad om den mellombelse fredinga av Kvitanos-vraket. Ho seier saka først blir vidare handsama til våren når snøen går. Det skal då bestemmast om fredninga blir permanent. BT skriv at museet i Berlin ikkje har teikningar til å rekonstruera etter. Imidlertid kan bilete og mål av delane der dei no ligg vera til nytte, om dei ikkje får vraket. Ei freding har den negative side at vraket litt om senn forkjemst og blir borte der det ligg.

Ei sak som ikke er skriven om endå, andre stader enn her på desse sidene, er bekymringa om kor vidt vraket vil bli påført "nye" skadar i løpet av vinteren fordi det som eit ledd i flytte forbereingane blei samla i haugar. Men dette er sjølvsagt for sein å gjera noko med no, så langt på hausten.

Eg har ogso her på desse sidene etterlyst opplysningar om ei historia som fortel at nokon skal ha henta deler ned med helikopter. Artikkelen i BT fortel om dette hende, at det skjedde som del av ei vinterøving i 70 åra, og at det då var haleroret dei tok. Artikkelen har også eit bilete frå denne hendinga. Så endeleg fakt!

Faksimile av overskrift av BT artikkel 3/11 -05
Det eg tenkte var haleroret viser seg å væra høgre vengespiss. Sjå om dette her: "Om haleroret".

[neste] [forrige] [innhald]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>