Kongsberg 6/2 2005.
Litt meire bakrunnstoff om desse sidene.
Etter at teknologien var på plass for ei tid tilbake har no innhaldet fått fokus. Det å presentera ein svært vakker plett på jord: Eksingedalen med utgangspunkt i garden eg kjem frå: Trefall.
Intensjonen er i tilegg til biletseriar å beskriva turar, fortelja litt lokalhistorie, kanskje litt om gamle stadnavn, og anna aktuellt stoff. Eit eksempel på lokalhistorie er sida om "flyet" på Kvitanosi. Mer kjem utover våren og sommaren!
--k@@re
Kongsberg 27/5 2004.
Litt bakrunnstoff om desse sidene.
Desse sidene har smått om senn grodd fram ved at eg har leika meg med teknologien bak. Innhaldet vil no få meire fokus slik det sjølvsagt bør ha.
Men som sagt, fasinasjon av teknologien har vore ei drivkraft. Difor litt om teknologien:
Ei av dei få som har visst om desse sidene spurde: kva verktøy har du brukt? "Ingen" svara eg. Bortsett frå tekst-editoren "vi" (unix og linux nissar veit kva dette er). Men etter å ha tenkt meg litt meir om: Og det eg kan om java, php, perl, xml, xsl, css, docbook, og so vidare. Altså kunnskap. Denne opplistinga er ein miks av verktøy og standardar brukt i ymse høve. Her also for å laga ei enkel heimeside. Mykje av kunnskapen har eg vore so heldig å kunna tilegna meg gjennom jobben. Resultatet er at eg har "hånd-koda" det meste. Og hoved-kjeldefila for alle desse sidene er ei enkel "docbook" XML-fil, med forskjellige kapittel som blir her vist som web-sider. Og med paragrafar parvis på norsk og engelsk, der eg har lagt inn to språk. Svært enkel å oppdatera og vedlikehalda. Og eg er ikke i eit eller anna "elefant"-verktøys vold, som Microsoft Frontpage til dømes. Unntaket er her Adobe Photoshop som er brukt til å laga bilet-galleria med. Litt meire detaljar om teknologien kjem kanskje her seinare.
Og meire om bakgrunnen for innhaldet på desse sidene: Det å presentera ein svært vakker plett på jord: Eksingedalen (sjå også www.eksingedalen.net) med utgangspunkt i garden Trefall. Laga av ein som flytta ut for eit kvart århundra sidan.
Litt stoff frå staden eg har budd på i dette kvarte århundra vil og dukk opp under "Aust" i menyen til vinstre.
--k@@re

[attende]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2023 (pgp)
Sist oppdatert 17. april 2023

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>