[attende]


Innhald:
 • Føreord
 • Natta da Boge Mølle brente, Dagny Nordmark
 • Markaslått i Slåttøyane, Margot Langhelle
 • Bryllup på Dale i 1920-åra, Astrid Øvsttun
 • Flyet på Kvitanosi, Kåre Trefall
 • Vegane til Gulating, Aage Lavik
 • Dale Skyttarlag, Harald Dale
 • Jul i Hesjedalen, Bjørg Berge
 • Påske meg her og påske meg der, Leif Inge Eide
 • Bruvik kyrkje, Jan Kåre Stokke
 • Eidsfjord skulekrins 1946/47, Åse Eikemo Strømme
 • Skuleruta til ein omgangsskulelærar, Åse Eikemo Strømme
 • Tidlig morgen, Liv Anny Sæterdal
 • Illegimitet på Veo på 1700 talet, Kenneth Bratland
 • Næringslivet i bygda Vaksdal, Øivind Olsnes
 • Kong Oscar II i Bergsdalen, Maya M. Abbedissen
 • Barneminne frå krigen, Manfred Marx
 • Oversikt over tidligare utgåver

Utgjevar/Utformar: Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam

[attende]


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>