[attende] [utskriftvenlig side]

Klikk på biletet / tittelen over for å sjå biletserie frå turen.
Klikk på kartet til høgre for å sjå ruta.

Dette turen kan sterkt anbefalst! Parkerer ein ved oppgongen til Nesheimsstølen, kan ein planleggja slik at ein returnerer frå Ekse, der turen endar opp, til Nesheim med buss, og kan rusla forbi kyrkja og bort å henta bilen etterpå.

Turen startar opp vegen til Nesheimstølen. Fin og lett sti, med flott utsikt mot dalen. Forbi Nesheimsstølen tek du så sørover opp langs høgre sida av elva. Det går umerka sti, pass på å finn og fylg denne.
Vel oppe i skaret kjem du rett på den gamle ferdslavegen som Ekse og Gullbrå brukte til Brekkhus, Øvrafjellsvegen. Denne går nordaustover. Enkelte plassa kan den væra litt vanskeleg å finna, pass på å gå "meir til høgre enn du trur", spesiellt ein plass der det er eit lite oppklyve som er fort å gå forbi. Stien stig fint innover. Etter ei tid dukkar Kvitenosa opp i synsfeltet. So etter kvart får ein fin utsikt mot Eksestølen. Stien går ned og kryssar elva som kjem or Eksestorvedalen. Her ligg murane etter dei gamle sæla på Eksestølen. Vidare går stien langs vatnet og bort dit sæl og hytter står no.

So bær det vidare opp Tjørnaleitet, og ein får fin utsikt mot Eksingedalen att. Sæla på Trefallstølen ser ein godt med kikkert. Ned Eksestølsvegen er det lett å gå, og elva kan kryssat på hengebrua heime ved husa på Ekse. Pass på å "knyta opp" grinda inn på brua på rett side (venstre), så ropar ikkje ho Birgit ;) (eller var det høgre? Ho Birgit ropte i alle fall).


Copyright © kaare@trefall.com 2004-2019 (pgp)
Sist oppdatert 17. august 2019

[nytt]

Vest:
heim
andre stadar
Kvitanosi
Amerika

stølen
andre stølar

Gjestebok
Eksingedalen
[lenkjer]

Aust:
Glitregata 4
Kongsbergværet

e-brev:
kaare@trefall.com
ohaldis@trefall.com

>>