[attende][back] Besetemor som budeie på stølen ca i 1950 åra. www.trefall.com / bestemor_paa_stoelen_3.
bestemor_paa_stoelen_1 bestemor_paa_stoelen_2 bestemor_paa_stoelen_3